Zapytania ofertowe


ZAPYTANIE OFERTOWE
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA
realizację prac badawczo – rozwojowych
dotyczące wyboru podwykonawcy części prac merytorycznych projektu przez uczelnię publiczną,
państwowy instytut badawczy, instytut PAN lub inną jednostkę naukową będącą organizacją prowadzącą badania
i upowszechniającą wiedzę.

POBIERZ PLIK PDF


 

 

 

21.06.2016 r.
WYBÓR OFERT W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/1.1.1/POIR/2016
tgm_download_1

30.05.2016 r.

Uprzejmie informujemy, iż przedłużamy składanie ofert do dnia 31.05.2016 do godziny 23:59

18.05.2016 r.

W związku ze staraniem się firmy Team Group Metals Sp. z o. o. o uzyskanie dofinansowania na realizację projektu badawczo-rozwojowego w ramach Konkursu nr 1/1.1.1/2016 realizowanego w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zamieszczamy poniżej ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/1.1.1/POIR/2016 dotyczące wyboru podwykonawcy części prac merytorycznych projektu przez uczelnię publiczną, państwowy instytut badawczy, instytut PAN lub inną jednostkę naukową będącą organizacją prowadzącą badania i upowszechniająca wiedzę oraz wzór oferty stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Załącznik nr 1 do zapytania 1.1.1 POIR

zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do zapytania 1.1.1 POIR